Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Humanitær bistand

Regjeringen ønsker at Norge i 2004 fortsatt skal være en vesentlig bidragsyter til det internasjonale humanitære hjelpearbeidet. Det foreslås en økning på til sammen om lag 108 mill. kroner til humanitær bistand sammenlignet med saldert budsjett for 2003.

Innsatsen skal konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, og der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser. Regjeringen legger vekt på å bidra til bedre koordinering mellom humanitære og politiske tiltak slik at humanitær bistand blir et supplement og ikke en erstatning for politisk handling. Det legges opp til en fortsatt aktiv innsats i Midtøsten, Afrikas Horn, Sudan, Afghanistan og Sri Lanka.

Se også egen pressemelding om bistand.