Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Husbankens låneramme

Lånerammen i Husbanken blir på 13,5 milliarder kroner i 2004. Dette er en låneramme som er godt tilpasset situasjonen på boligmarkedet. 0,5 milliarder kroner er øremerket videre oppfølging av stortingsvedtak om å gi lån til sykehjem, eldreboliger og rehabiliteringsplasser i utlandet . Innenfor den øvrige lånerammen vil Husbanken prioritere:

• Lån til vanskeligstilte og førstegangsetablerere

• Finansiering av nye barnehageplasser

Husbanken har om lag 15 prosent av boliglånene i Norge. Husbankens utlånspolitikk vil bli gjennomgått i en egen Stortingsmelding om boligpolitikk som legges fram i desember 2003.

For flere opplysninger om Husbanken og låneordningene, se Husbankens nettsider.