Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

IKT i skolen

Regjeringen viderefører satsingen på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i norsk utdanning. I 2004 lanserer Utdannings- og forskningsdepartementet sin nye satsing som har fått navnet Program for digital kompetanse. Programmet er femårig og vil vare frem til og med 2008. Programmet vil være en del av arbeidet med kvalitetsutvikling i utdanningssektoren og skal medvirke til varierte arbeidsformer, bedre motivasjon og økt læringsutbytte.

Visjonen for programmet er at et nyskapende og kvalitetsorientert utdanningssystem må sette digital kompetanse på dagsorden. Dette innebærer at alle lærende skal kunne beherske teknologien sikkert, fortrolig og kreativt for å utvikle de kunnskapene de trenger for å være fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet.