Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

IT-politikk

Regjeringens IT-satsinger er spredt i de ulike departementenes fagproposisjoner. En rekke IT-inititativ blir videreført i henhold til Regjeringens plan eNorge 2005 (www.enorge.org). Av spesielle prosjekter kan nevnes:

HØYKOM-distrikt

Se Bredbånd/HØYKOM

Alternativ innrapportering

Se AltInn – elektronisk innrapportering fra næringslivet

Se også kap 904.

IT-forskning

I tråd med eNorge-strategien for IKT-forskningen fremlagt i januar 2003, vil midlene til den brukerstyrte forskningen øke fra 82,8 millioner kroner til 88,0 millioner kroner, mens den strategiske forskningen går ned fra 95 til 90 millioner kroner. For nærmere omtale se kap. 920 Norges forskningsråd, spesielt IT-programmene under postene 50.1 og 50.2 for hhv. den brukerstyrte og den strategiske forskningen. Se kap 920 post 50

Program for digital kompetanse

Videre satsing på IT i utdanning vil skje gjennom programmet Digital Kompetanse 2004-2008. Programmet vil markere at en også frametter vil satse på IKT i utdanningen.

For nærmere omtale se kap. 248 i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Utdannings- og forskningsdepartementet.