Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Individuelle pensjonsavtaler (IPA) mv.

Maksimalt inntektsfradrag for innbetalinger til individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA), fortsettelsesforsikring etter lov om foretakspensjon samt fortsatt pensjonssparing etter innskuddspensjonsloven, er 40 000 kroner i 2003. Fradragsrammen opprettholdes i 2004.