Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innlemming av tilskudd innenfor Utdannings- og forskningsdepartementets område

Regjeringen foreslår å innlemme enkelte av de øremerkede tilskuddene under Utdannings- og forskningsdepartementet i rammetilskuddet til kommunene for 2004. Dette gjelder: Tilskudd til institusjoner, tilskudd til kommunale musikk- og kulturskoler, den delen av tilskudd til leirskoler som dekket elevenes egenandel ved leirskoleopphold, samt den delen av tilskuddet til kompetansesentra for spesialundervisning som gjelder styrking av PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner. Hensikten med å innlemme øremerkede tilskudd i rammetilskuddet er å øke kommunenes handlefrihet. Når en bevilgning som før ble tildelt kommunene som øremerket tilskudd legges inn i rammetilskuddet, gir det kommunene en større mulighet til å målstyre bruken av midlene samt prioritere ut fra lokale forhold.