Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innovasjons- og internasjonaliseringsselskap

Fra og med 2004 opprettes Innovasjon Norge - et nytt særlovselskap for innovasjon og internasjonalisering. Selskapet vil forvalte virkemidlene som i dag forvaltes av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Norges Eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere. Den nye organiseringen av virkemiddelapparatet skal bidra til mer samordnet, helhetlig og målrettet ressursinnsats. Det er i 2004 bevilget ca. 1,5 mrd. kroner til ulike tilskuddsordninger under Innovasjon Norge, herunder tilskudd til landsdekkende innovasjonsordninger, internasjonaliserings- og profileringstiltak og midler til fiskeri og landbruk. Betydelige midler fra Kommunal- og regionaldepartementet til fylkeskommunene vil i tillegg bli fordelt fra fylkeskommunene til Innovasjon Norges distriktskontorer. I tillegg til tilskudd vil Innovasjon Norge yte lån og garantier til næringslivet.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 fra

Nærings- og handelsdepartementet kap. 2421, s. 167-178.