Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innovasjonspolitikk

Regjeringen har høsten 2003 lagt fram en helhetlig innovasjonsplan. Utvikling av en helhetlig innovasjonspolitikk er krevende og er - også i internasjonal sammenheng - å anse som et nybrottsarbeid. I den sammenheng er det viktig å se framleggelsen av planen som første trinn i Regjeringens arbeid med utvikling og implementering av en helhetlig innovasjonspolitikk. Det overordnede målet for planen vil være å legge til rette for økt verdiskaping over hele landet.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 fra

Nærings- og handelsdepartementet avsnitt 1.4 og avsnitt 2.2, jf. kap. 900.