Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jordvern

Det legges opp til en større jordvernkonferanse i 2004. Det er et behov for at verdifulle landbruksareal får et bedre vern mot omdisponering og at dette sees i sammenheng med behovet for å styrke prioritert kulturlandskap.