Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Justervesenet

Justervesenet har det nasjonale ansvaret for måleteknikk og akkreditering. Virksomhetens mål er å dekke næringslivets, forbrukernes og myndighetenes behov for at måleresultater er pålitelige, og at de nyter tillit i Norge og i utlandet. Justervesenets virksomhet danner grunnlaget for at forbrukere, næringsliv og offentlige myndigheter kan ha tillit til målinger som brukes i kjøp og salg. Måleresultater har også betydning for rettssikkerhet, ressursforvaltning, helse, miljø og sikkerhet. Forslag til budsjett for 2004 for Justervesenet er på 69,2 millioner kroner.

Se også Norsk Akkreditering