Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kings Bay AS, finansiering av nytt marinlaboratorium

I samarbeid med Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) har Nærings- og handelsdepartementet (NHD) sikret finansiering av nytt marinlaboratorium til 26 millioner kroner. NHD går inn med 13 millioner kroner, og UFD går inn med 10 millioner kroner til KingsBay AS. Resten finansieres på grunnlag av leieinntekter fra driften av laboratoriet.