Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klimatiltak i Østersjøområdet

Regjeringen foreslår å bevilge 8,1 millioner kroner til et investeringsfond for gjennomføring av felles klimarelaterte prosjekter i Østersjøregionen. Bevilgningen er andre halvdel av Norges bidrag til fondet. Fondet er et viktig steg mot å etablere et forsøksområde for utprøving av Kyoto-mekanismene.