Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommersielt press mot barn og unge

Barn og unges oppvekst preges i økende grad av kommersielle innslag og kjøpepress. Departementet vil i 2004 følge opp tiltaksplanen ”Nei til kommersielt press mot barn og unge”.

For å skape debatt og dialog med annonsører, reklamemakere, media og relevante organisasjoner, finansierer departementet en prosjektlederstilling hos Forbrukerombudet. Et mål er å etablere holdninger blant markedsaktørene, og eventuelt frivillige normer og retningslinjer for kommersiell praksis overfor barn.

Skolen skal gi kunnskap og ferdigheter slik at elevene rustes til å forholde seg til reklame, kjønnsroller og kjøpepress, og til å opptre som bevisste og selvstendige forbrukere. Arbeidet med å styrke undervisningen i forbrukeremner vil bli videreført av Barne- og familiedepartementet og Forbrukerrådet, i samråd med Utdannings- og forskningsdepartementet. Som ledd i etterutdanningen av lærere i grunnskolen vil det bli gitt tilbud om heldagskurs om reklame og kommersielt press. Det vil videre bli utformet et informasjons- og diskusjonsopplegg for foreldremøter om barns forbruk, moter, kjøpepress og reklame.