Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konkurransepolitisk handlingsplan

Målsettingen med handlingsplanen er å styrke konkurransepolitikken, blant annet ved at konkurransehensyn skal vektlegges på alle politikkområder. Effektiv ressursbruk, et konkurransedyktig næringsliv og en styrking av forbrukernes stilling er målene med den nye politikken. Regjeringen planlegger å fremme et forslag til ny konkurranselov høsten 2003.