Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kontantstøtte til småbarnsforeldre

Det foreslås ingen endringer i kontantstøtten i 2004. De økte satsene fra 1. august 2003 videreføres i 2004. Regjeringen har besluttet at kontantstøtte kan utbetales for barn bosatt i EØS-området. For de som har rett til ytelsen vil kontantstøtte bli etterbetalt fra 1. august 1998. Som hovedregel vil kontantstøtte kunne utbetales for barn bosatt i andre EØS-land hvis en av foreldrene arbeider i Norge, arbeider på norsk skip eller er omfattet av norsk trygdelovgivning mens hun/han arbeider i et annet EØS-land. Mer informasjon på www.bfd.dep.no eller hos Trygdeetaten.