Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kringkastingsavgiften

3. desember: Stortingets vedtak

Som en følge av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ble det vedtatt å øke kringkastingsavgiften med 60 kroner, til 1910 kroner, inkl. mva. i 2004

8. oktober: Regjeringens budsjettforslag

Regjeringen foreslår en kringkastingsavgift på 1 850 kroner, inkl. mva, i 2004. Dette innebærer at kringkastingsavgiften beholdes på samme nivå som i 2003. NRK ble i 2003 tatt inn i merverdiavgiftssystemet med full fradragsrett for inngående merverdiavgift og 12 prosent merverdiavgift på kringkastingsavgiften. Regjeringen foreslår at merverdiavgiften på kringkastingsavgiften reduseres til 6 prosent. Bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon til NRK over statsbudsjettet faller bort. Forslaget innebærer en videreføring av NRKs økonomiske rammevilkår på samme nivå som i 2003.