Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvalitetskrav og godkjenningsordning for barneverninstitusjoner

Parallelt med at staten overtar ansvaret for barneverninstitusjonene trer det i kraft en forskrift som stiller kvalitetskrav til barneverninstitusjonene. Forskriftene vil omfatte krav til lokalisering, institusjonens lokaler og utstyr, faglig metodikk og krav til bemanning og de ansattes kompetanse. Forskriften vil gjelde for alle barneverninstitusjoner, både de statlige, de private og kommunale.

Samtidig innføres det en særskilt godkjenningsordning for alle private og kommunale barneverninstitusjoner. For å bli godkjent må institusjonene drives i samsvar med de krav som stilles i regelverket, herunder kvalitetskravene, og ellers drives på forsvarlig måte. Formålet er å sikre at barn og unge som plasseres i institusjon får forsvarlig omsorg og behandling.