Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvalitetsutvalget

Det regjeringsoppnevnte utvalget for kvalitet i grunnopplæringen (Kvalitetsutvalget) har sommeren 2003 levert utredningen NOU 2003: 16 I første rekke til Utdannings- og forskningsdepartementet. I utredningen har utvalget lagt fram over 100 forslag til hvordan kvaliteten i skole og opplæring kan forbedres. Utdannings- og forskningsdepartementet vil på bakgrunn av forslagene fra utvalget, evalueringen av Reform 97 og annen forskning legge frem en stortingsmelding våren 2004.