Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kystgebyr

Alminnelig kystgebyr blir i dag pålagt fartøy ved innseiling til eller utseiling fra norsk indre farvann. Regjeringen vil nå endre denne ordningen slik at fartøyer både i utenriks- og innenriksfart pålegges å betale bidrag for egen sikkerhet. Statens inntekter blir ikke økt. Kystgebyret finansierer 30 prosent av utgiftene til fyr- og merketjenesten.