Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Landbruksdepartementet

Regjeringen legger frem et budsjett for landbruksdepartementet på om lag 14 milliarder kroner. Dette er en økning på ca. 247 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2003. Hovedprioriteringene er etableringen av nytt mattilsyn, næringsutvikling med basis i landbruket og satsing på miljø.

Se også nærmere omtale på nettsidene for Landbruksdepartementet.