Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Landbruksforskning

Innen landbruksforskning og utvikling legger Regjeringen opp til et budsjett på 309 millioner kroner. Dette er en nominell økning på 11 millioner kroner i forhold til fjorårets salderte budsjett. En økt kommersialisering av forskningsresultatene vil bli særlig vektlagt.