Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Landbrukspolitikk i kommunene

Fra 1.1.2004 blir det gjennomført en rekke reformer for at også kommunene skal bli mer aktive landbrukspolitiske aktører. Kommunene får da vedtaksmyndighet for økonomiske virkemidler med samlet ramme på ca. 230 millioner kroner, og de får med enkelte mindre unntak vedtaksmyndighet i alle saker etter konsesjonsloven, skogbruksloven og delingssaker etter jordloven. Samtidig økes statstilskuddet til kommunenes landbruksforvaltning fra 349 millioner kroner til 475 millioner kroner.

Se også pressemelding fra Landbruksdepartementet.