Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lånekassen – studier i utlandet

Regjeringen foreslår å innføre en ny ordning for finansiering av skolepenger i utlandet. Ordningen skal gjelde fra undervisningsåret 2004-05. Den nye finansieringsordningen innebærer at de faglige begrensningene for hvilke utdanninger som gir rett til finansiering av skolepenger fjernes, slik at studentene i den nye ordninga får støtte uavhengig av fagretning. Samtidig foreslår Regjeringen at gebyrstipendet blir gjort om til skolepengestøtte, der finansieringen til skolepenger blir gitt dels som stipend og dels som lån, og den samlede støtten til skolepenger blir større enn tidligere. Ph.D.-studenter, som tidligere kun unntaksvis har fått støtte til skolepenger, skal få anledning til å ta opp lån til dekning av skolepenger. Studenter som skal ta utdanning i ikke-engelskspråklige land skal få anledning til å ta et tilretteleggingssemester. Omgjøring av lån til stipend vil være avhengig av at studenten faktisk begynner på gradsutdanning i det aktuelle landet etter fullført tilretteleggingssemester.