Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Legemidler

Regjeringen vil iverksette en forsøksordning med bruk av anbud for en avgrenset del av blåreseptordningen. Byttelisten for generiske legemidler vil bli utvidet. Helsedepartementet vil forbedre legenes tilgang til informasjon om blåreseptregelverket, samt iverksette kontroller av legenes blåreseptforskrivning for å sikre at regelverket faktisk etterleves. Tiltak på legemiddelområdet er samlet sett antatt å ville gi en innsparing på vel 150 millioner kroner.