Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lindrende behandling

Regjeringen satser videre på å styrke tilbudet om bedre omsorg ved livets slutt. Det er fortsatt behov for utbygging av tilbudet om lindrende behandling, og Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til sykehusbasert behandling og tilbud utenfor sykehus med til sammen 15 millioner kroner. I tillegg kommer videreføring av takst for poliklinisk virksomhet og støtte til drift av kompetansesentra for lindrende behandling. Det foreslås en samlet særskilt bevilgning til lindrende behandling på om lag 55 millioner kroner i 2004.