Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Livsforsikring (kapitalforsikring)

Regjeringen foreslår en endring av skatteloven §§ 5-20 og 5-21, slik at skatteplikten for livsforsikringer (kapitalforsikringer) i selskaper hjemmehørende innenfor EØS-området blir likestilt med skatteplikten for livsforsikring (kapitalforsikring) i norske selskaper. Endringen innebærer at den årlige avkastningen av en slik forsikring i et selskap innenfor EØS blir skattepliktig, og at utbetalingen av en slik forsikring blir unntatt fra skatteplikt. Skattytere som har livsforsikring (kapitalforsikring) i utenlandsk selskap innenfor EØS-området blir samtidig pålagt en dokumentasjonsplikt for den årlige avkastningen.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer kapittel 7.