Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsjustering av innslagspunkt mv.

Det foreslås at grensene for å betale toppskatt, øvre grense i minstefradraget, personfradragene samt skattefrie nettoinntekter i skattebegrensningsregelen økes med 4 prosent, i tråd med anslått lønnsvekst og avrundes.