Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsplikt under permittering

Regjeringen foreslår å øke perioden for arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 3 til 30 dager. I tillegg vil de midlertidige unntakene som har gitt forlenget permitteringsperiode for enkelte næringer bli opphevet, slik at alle bedrifter nå bare vil kunne permittere i inntil 26 uker. Forslagene må sees i sammenheng med at regjeringen samtidig foreslår at næringslivet skal få større muligheter til midlertidig ansettelse.