Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Marginalskatt

Marginalskatt omtales ofte som den skatten som betales på en ekstra krone i inntekt, dvs. hvor mange øre i skatt som betales på den siste kronen man tjener. Marginalskatten i Norge varierer etter inntektens art og nivå bl.a. som følge av trygdeavgift, ulike bunnfradrag og toppskatt. Lønnsinntekter i Norge beskattes progressivt med en maksimal marginalskatt på 55,3 prosent for lønn over 906 900 kroner i 2004.

En heltidsansatt arbeidstaker i Norge med gjennomsnittlig lønnsinntekt vil etter Regjeringens forslag ha en marginalskatt på 49,3 prosent i 2004, det samme som i 2003.