Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Mattilsynet

Det nyopprettede Mattilsynet overtar fra 1.1. 2004 forvaltningsoppgaver som har vært løst av Statens landbrukstilsyn, Statens dyrehelsetilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn. I tillegg tar Mattilsynet over tilsynet med sjømat fra Fiskeridirektoratet og det utøvende tilsynet med næringsmidler fra de kommunale og interkommunale næringsmiddeltilsynene. Mattilsynets organisasjon har tre nivåer: Et sentralledd med hovedkontor på Adamstuen i Oslo, et regionledd med kontor 8 steder, og 64 lokalkontor med 12 satellitter. Regionkontoret i Bergen får nasjonale oppgaver knyttet til fiskehelse og trygghet og kvalitet ved sjømat.

Totalbudsjettett til det nye tilsynet blir på 1098,3 millioner kroner. Av dette utgjør tilskudd til veterinær vaktordning 66,65 millioner. Driftsbudsjettet til Mattilsynet blir dermed 1031,7 millioner. Inntekter under Mattilsynet er satt til om lag 650 mill. kroner. Samlet sett utgjør gebyrer og avgifter omtrent 80 prosent av den delen av virksomheten innenfor kapittel 1115 som i henhold til den nye Matloven som er til behandling i Stortinget helt eller delvis kan gebyr- og avgiftsfinansieres.

Se også matproduksjonsavgifter