Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Mattrygghet – ny vitenskapskomité

Arbeidet med mattrygghet foreslås styrket med 18 millioner kroner over Helsedepartementets budsjett. Som ledd i omorganisering av matforvaltningen, med blant annet etablering av nytt mattilsyn fra årsskiftet, skal det etableres en egen vitenskapskomité for mattrygghet, administrativt underlagt Helsedepartementet. Komiteen skal gjøre vitenskaplige risikovurderinger for Mattilsynet. Vurderingene blir et viktig grunnlag for etablering av beskyttelsesnivå og fastsettelse av forskrifter og instrukser. Sekretariatet for komiteen skal holde til på Nasjonalt folkehelseinstitutt, men skal arbeide uavhengig av instituttet. Bevilgningsforslaget innebærer en økning på 13 millioner kroner fra i år. Arbeidet med mattrygghet styrkes også ved at det foreslås 5 millioner kroner til norsk deltakelse i Den europeiske myndighet for mattrygghet (EFSA).

Les også pressemeldingen fra Helsedepartementet.

Se også Mattilsynet