Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift og NRK

3. desember: Stortingets vedtak

Stortinget vedtok å redusere merverdiavgiften på kringkastingsavgiften til 6 prosent, og fjerne bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon til NRK over statsbudsjettet. Som en følge av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ble det også vedtatt å øke kringkastingsavgiften med 60 kroner, til 1910 kroner, inkl. mva., i 2004.

8. oktober: Regjeringens budsjettforslag

Fra 1. januar 2003 ble NRKs allmennkringkastingsvirksomhet tatt inn i merverdiavgiftssystemet med en sats på 12 prosent. Dette ble anslått å øke merverdiavgiftsinntektene med om lag 150 millioner kroner årlig. For at NRKs økonomiske stilling skulle være uendret som følge av omleggingen, ble det gitt et tilsvarende beløp som bevilgning til NRK på Finansdepartementets budsjett.

Regjeringen vil foreslå at merverdiavgiftssatsen på 6 prosent gjøres gjeldende for NRKs allmennkringkastingsvirksomhet fra 1. januar 2004. Dermed kan bevilgningen på kap. 1632 post 71 avvikles. Det legges til grunn at NRKs økonomiske stilling vil være om lag uendret som følge av denne omleggingen. Regjeringen foreslår at kringkastingsavgiften i 2004 forblir uendret på 1850 kroner inklusive merverdiavgift.