Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift på persontransport

3. desember: Stortingets vedtak

Regjeringens forslag om å ta persontransport inn i merverdiavgiftssystemet med en sats på 6 prosent ble vedtatt. I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ble det vedtatt at skiheiser, kabelbaner og lignende skal omfattes av definisjonen av persontransport.

8. oktober: Regjeringens budsjettforslag

For å løse en rekke avgrensingsproblemer og konkurransevridninger som følger av at persontransport er unntatt fra merverdiavgiftssystemet, foreslår Regjeringen å innføre merverdiavgiftsplikt på persontransport fra 1. mars 2003 med en redusert sats på 6 prosent. Forslaget er beregnet å gi en samlet årlig lettelse for persontransporten på nærmere 500 millioner kroner.

Forslaget vil styrke kollektivtransporten og legge grunnlag for reduserte billettpriser. I tillegg vil forslaget fjerne en rekke avgrensingsproblemer og konkurransevridninger som blir forårsaket av dagens unntak.

Forslaget er nærmere omtalt i St. prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 4.2.3 og i Ot. prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer, punkt 19.1.