Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgiftsmantallet

Det generelle beløpsgrensen for registrering i merverdiavgiftsmanntallet foreslås øket fra kroner 30 000 til kroner 50 000 fra 1. januar 2004. Dette vil innebære forenklinger både for de næringsdrivende og for avgiftsmyndighetene.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer punkt 19.2.