Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Midlertidig ansettelser

Regjeringen fremmer forslag om at næringslivet skal få tilsvarende muligheter som staten til å benytte midlertidige ansettelser. Forslaget innebærer at det åpnes for en generell adgang til midlertidig ansettelse for til sammen 12 måneder over en periode på 3 år for en og samme arbeidstaker.

I tillegg foreslås en skjønnsmessig adgang til midlertidig ansettelse der arbeidstaker bare trengs for et bestemt oppdrag. Arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt i mer enn 4 år sammenhengende får det samme oppsigelsesvernet som fast ansatte.

Se generell omtale i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Arbeids- og administrasjonsdepartementet, programkategori 19.