Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøkriminalitet

Justisdepartementets miljøhandlingsplan setter retningen for politiets prioriteringer. Oppsyn, forebygging og etterforskning skal bidra til å ta vare på verneområder og på sårbar natur. Politiets oppmerksomhet framover skal særlig rette seg mot utfordringer i kystsonen som oljeforurensing fra skip, utslipp av miljøgifter til sjø, brudd på fiskeribestemmelser og lovbrudd knyttet til havbruksnæringen.