Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøstøtte - ESAs nye retningslinjer

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, vedtok nye retningslinjer for miljøstøtte 23. mai 2001. ESA åpnet en formell undersøkelsesprosedyre av enkelte av de norske miljøavgiftene 26. juli 2002. ESA behandler el-avgiften, CO2-avgiften og SO2-avgiften slik de har vært utformet etter 1. januar 2002. ESAs avgjørelse er ventet i løpet av oktober i år.

Se også El-avgift og ESA.