Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Mobbing av barn og unge

Barne- og familedepartementet har det overordnede ansvaret for at barn og unge skal få en trygg oppvekst, og deltar i arbeidet med Manifest mot mobbing. I manifestarbeidet legges det stor vekt på å ha fokus på hele oppvekstmiljøet. Som et ledd i det konkrete arbeidet har Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet i 2003 finansiert et tilbud til alle skoler om å gjennomføre Olweus-programmet mot mobbing. Dette tilbudet videreføres i 2004.

Som en videre oppfølging av Manifest mot mobbing vil Barne- og familiedepartementet bidra til å øke kompetansen om forebygging og håndtering av mobbing i barnehage, skole og fritidsmiljø. I 2004 er det blant annet avsatt 1 million kroner for å styrke arbeidet mot mobbing på fritidsområdet. Arbeidet vil skje i samarbeid med frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og fritidsklubbsektoren.

Se også pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet.