Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Musikk

Tilskuddet til utenlandsturneer foreslås økt med 1 million kroner. Fra 2004 kan Det Norske Kammerorkester søke om slik støtte i tillegg til Den Norske Opera og symfoniorkestrene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. Festivalstøtteordningen under Norsk kulturråd er foreslått økt med 2 millioner kroner, Olavsfestdagene i Trondheim med 1 million kroner, Per Gynt-stemnet på Vinstra med 1 million kroner, og det blir foreslått et tilskudd på 400 000 kroner til Valdres sommersymfoni. Innkjøpsordningen for fonogram foreslås styrket med 3 millioner kroner. Dette vil sikre innkjøp av en større del av viktige produksjoner med norske musikere og norskkomponert musikk.