Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringsrettede utviklingstiltak

Dette er et nytt tiltak som innføres i forbindelse med omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Rammen for 2004 er 355 millioner kroner. Regjeringen legger opp til å ha en aktiv dialog med næringsliv, lokale og regionale myndigheter for å skreddersy innsatsen i hvert enkelt område. Midlene kan brukes til ulike prioriterte næringsrettede tiltak, som for eksempel samferdsel, digital infrastruktur, FoU og nyskaping, kompetanseheving, samarbeid mellom skole og næringsliv, næringsrettede program i regi av virkemiddelapparatet eller andre tiltak som kan gjøre næringslivet mer konkurransedyktig og lønnsomt.