Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringsutvikling i landbruket

Regjeringen vil opprettholde satsingen på verdiskapingsprogrammene på samme nivå som i fjor. For mat er det foreslått å bevilge 95 millioner kroner, for skog og tre 39 millioner kroner og på reindrift 7,7 millioner kroner. Rammen for de samlede fylkesvise BU-midlene blir videreført med 323 millioner kroner. Til oppfølging av Landbruk Pluss er det foreslått satt av 7 millioner kroner.