Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Narkotika

Narkotikaforbrytelser er hovedstraffen for 29 prosent av de innsatte i fengslene. De siste årene er det flere anmeldelser, oppklaringer og dommer for narkotikalovbrudd. Det er spesielt viktig å reagere raskt ovenfor særlig ungdoms misbruk. Tunge misbrukere har først og fremst behov for skadereduksjon og behandling fremfor straff for misbruk.