Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonalbiblioteket

Budsjettforslaget representerer en økning på 10,5 millioner kroner av bevilgningen til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket vil i 2004 ha full drift av det nye depotbiblioteket i Rana, og oppgraderingen av Oslo-avdelingen med bygging av nytt magasin og rehabilitering av eksisterende bygning fortsetter med sikte på gjenåpning i 2005.