Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver skal kartlegge elevenes grunnleggende kompetanse i basisfagene. Som ledd i et nasjonalt system for kvalitetsvurdering skal det gjennomføres nasjonale prøver i lesing, skriving, matematikk (regneferdighet og tallforståelse) og engelsk for alle elever på fire trinn i løpet av grunnopplæringen. Prøvene skal holdes ved avslutningen av hovedtrinnene i den 13-årige grunnopplæringen, dvs. på 4., 7., 10. trinn i grunnskolen og grunnkurs i videregående opplæring.

De første nasjonale prøvene skal gjennomføres obligatorisk fra og med våren 2004. Prøvene våren 2004 skal omfatte lesing og matematikk på 4. og 10. trinn og engelsk på 10. trinn. Prøvene vil bli gjennomført i april/mai.