Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonalmuseet for kunst

Nasjonalmuseet for kunst ble etablert 1. juli 2003. I budsjettforslaget er det foreslått en økning på 16,3 millioner kroner, slik at institusjonen gis mulighet for videre faglig opptrapping i samsvar med forutsetningene og målsettingen om å være en drivkraft i en landsomfattende innsats i formidling av billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur og design.