Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonalparker

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å verne villmarksområder. Aldri har det vært så høyt tempo i gjennomføringen av nasjonalparkplanen som nå. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til nasjonalparkene med 3,0 millioner kroner til 5,1 millioner kroner og å øke tiltakene i nasjonalparkene med 3,0 millioner kroner til 10,8 millioner kroner. Det vil bli opprettet en rekke nye nasjonalparker og verneområder i 2004. Bevilgningen til nasjonalparksentra økes med 4,0 millioner kroner til 10,4 millioner kroner, for å forsere etableringen av nye nasjonalparksentre i Lierne, Reisa, Saltdal, Røros/Elgå og Rosendal. Det foreslås en budsjettøkning på 5,7 millioner kroner for å styrke oppsyn og skjøtselstiltak. Oppsynet i regi av Statens Naturoppsyn skal styrkes i nye nasjonalparker og andre vernede områder.

Regjeringen planlegger flere nye nasjonalparker neste år: Varangerhalvøya, Reinheimen og Folgefonna som landskapsvernområder Naustdal/Gjengedal, Geiranger/Herdal, Åfotbreen, ytre kystsone Flekkefjord og ytre kystsone Kristiansand/Mandal, samt utvidelse av Gutulia nasjonalpark.

Se også pressemelding fra Miljøverndepartementet.