Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norges omdømme

Regjeringen vil legge vekt på å styrke Norges omdømme i utlandet. Et positivt og nyansert bilde av det moderne Norge bidrar til forståelse for norske verdier og politiske prioriteringer, og vil styrke muligheter for norsk nærings- og turistliv internasjonalt. Målrettet informasjonsarbeid, profileringstiltak og kultursamarbeid er effektive virkemidler.

Handlingsplanen "Kulturkontakt i en åpen verden. Utenrikskulturell handlingsplan 2001 – 2005" er retningsgivende for dette arbeidet.