Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Ø

Økologisk landbruk

I jordbruksavtalen ligger det inne en økning på 8 millioner kroner til økologisk landbruk. Til sammen bevilges det 124 millioner. I det nye mattilsynet foreslås det som en nysatsing en økning i bevilgningen på 2,7 millioner kroner til tilsyn og kontroll med økologisk produksjon.