Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Ø

Økonomisk kriminalitet

Regjeringen bekjemper økonomisk kriminalitet på mange fronter. Det er kommet nye straffebestemmelser som rammer aktiv og passiv korrupsjon i privat og offentlig sektor. Det er også vedtatt et straffebud mot såkalt påvirkningshandel. Et treårig prosjekt mot korrupsjon og hvitvasking av penger ledes av spesialråd Eva Joly i Justisdepartementet. Prosjektet arbeider blant annet for at inndragning av utbytte fra ulovlig virksomhet skal bli et mer effektivt middel i kampen mot økonomisk kriminalitet.