Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

PET-maskin

Over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett foreslås det å legge til rette for å etablere et positronemisjonstomografi-(PET-)skannertilbud i Helse Sør. PET-senteret skal komme alle de regionale helseforetakene til gode. Investeringen er anslått til 93. millioner kroner, ikke medregnet investeringer i bygg. Det er gitt tilbud om delfinansiering på 25 millioner kroner fra en industriell partner og 25 millioner kroner fra Norges forskningsråd. De resterende 43 millioner kroner foreslås bevilget i budsjettet for 2004.